Arany- és platinalemezek › A MAHASZ arany és platina minősítési szabályzata

A kiemelkedő eredményeket elérő zenei kiadványokat (albumok, kislemezek) világszerte arany és platina (egyes országokban még ezüst, illetve gyémánt) minősítéssel jutalmazza az adott ország hangfelvételiparának közös szervezete. Magyarországon ezt a feladatot megalakulása óta a MAHASZ látja el.

Az arany és platina minősítés eléréséhez szükséges értékesítési darabszámok az idők során többször változtak. A nemzetközi trendeket és a változó zenefogyasztási szokásokat követve a hitelesítési szabályok a fizikai és digitális értékesítéseket egyaránt magukban foglalják. A határok “A díjak története” menüpontban olvashatók.

Az audio és videó streamingre (prémium/előfizetéses, valamint reklám alapú/hirdetéssel támogatott/ingyenes zenehallgatásra és videómegtekintésekre) vonatkozóan a zeneipar nemzetközi szervezete ún. ekvivalenciaszámításokat dolgozott ki, amelyek alapján az albumokon (nagylemezeken) található egy-egy hangfelvétel bizonyos számú letöltése vagy lejátszása (meghallgatása, megtekintése) megfeleltethető egy albumértékesítésnek (hasonlóképp a dalletöltések és daljátszások egy-egy kislemez-értékesítésnek).

I. A hitelesítés folyamata

A hangfelvétel-kiadó a kiadvány arany vagy platina minősítés bejelentését az info@mahasz.hu címre küldött e-mailben kezdeményezheti a minősítések ellenőrzését segítő, alább letölthető Excel-kalkulátor megfelelő (album vagy kislemez/single) munkalapjának kitöltésével.

A bejelentést követően a MAHASZ a (fizikai és digitális) kiskereskedelmi értékesítéseket összesítő adatbázisában ellenőrzi:

  1. Amennyiben egy kiadvány regisztrált kiskereskedelmi értékesítései az arany vagy platina minősítéshez szükséges értékesítési egységek 100%-át elérik, a MAHASZ hitelesíti a minősítést.

  2. Amennyiben egy kiadvány regisztrált kiskereskedelmi értékesítései az arany vagy platina minősítéshez szükséges értékesítési egységek 100%-át nem érték el, a hangfelvétel-kiadónak hiteles bizonylatokkal kell igazolnia az arany- vagy platinalemez határ eléréséhez szükséges értékesítéseket. Amennyiben az igazolást a MAHASZ nem találja kielégítőnek, a bejelentett eladás beszámítását külön indoklás nélkül megtagadhatja.

II. ALBUM minősítésére vonatkozó szabályok

Az ALBUM arany minősítés eléréséhez egységesen (műfajtól, eredettől függetlenül) 2000, a platina minősítéshez 4000 egységnyi értékesítés szükséges, akár fizikai hanghordozó-eladás (db), akár digitális album- vagy dalletöltés (db), akár streaming forgalom (átszámított egység) formájában.

A platina értékesítési egységek egész számú többszörösei után dupla, tripla, stb. platina minősítés jár.

Arany Platina
Album értékesítése (műfajtól, eredettől függetlenül) 2 000 4 000

Értékesítések beszámításának arányai

Az albumértékesítések, az adott albumon található dalok digitális letöltései és audio vagy videó streaming felhasználásai a következő arányban kerülnek beszámításra:

Beszámítás aránya
Album fizikai értékesítése 1:1
Album digitális értékesítése 1:1
Digitális letöltés - 1 track (1 dal) 1:10
Prémium streaming (a streaming szolgáltatás fizetős verziója) 1:3280
Reklám alapú streaming (a streaming szolgáltatás ingyenes verziója) 1:14700

Értékesítések beszámításának szabályai

  1. Az arany- és platinalemez-hitelesítéseknél kizárólag a magyarországi értékesítéseket lehet figyelembe venni; ilyen a hazai kiskereskedelmi forgalomban a nyilvánosság számára tényleges elérhetőséget biztosító értékesítés, digitális értékesítés esetén pedig a magyarországi IP-címről, felhasználói fiókból, előfizetéssel, stb. keletkezett forgalom.

  2. A fizikai termékértékesítés bejelentésénél a kiadó köteles megadni a nettó értékesítési árat.

  3. Amennyiben a fizikai értékesítések egy része nem egyedi vevőknek történt (pl. nagyobb mennyiségű CD értékesítése egy cégnek, amely cég a CD-ket ajándéknak szánja a partnereknek, vevőknek, dolgozóknak, stb.), az arany- vagy platinalemez hitelesítése a következő feltételek esetén lehetséges:
    a) A vevő semmilyen formában nem végez hangfelvétel-előállítói, -kiadói vagy -kereskedelmi tevékenységet.
    b) A vevő és a hangfelvétel-kiadó között nincs semmilyen szervezeti kapcsolat (pl. azonos tulajdonosi vagy vezető tisztségviselői kör).
    c) Az értékesítés legalább nettó 500 Ft/album áron történt.

  4. Amennyiben a fizikai hanghordozó más termékkel vagy szolgáltatással "összecsomagolva" került értékesítésre, az arany- vagy platinalemez hitelesítése a következő feltételek esetén lehetséges:
    a) A hanghordozó legalább 10 tracket vagy legalább 40 percnyi zenei anyagot tartalmaz.
    b) Kizárólag az olyan értékesítés vehető figyelembe, ahol a vevő önálló döntése vezetett a vásárláshoz. Más termékkel (pl. újsággal) összecsomagolt értékesítés tehát csak abban az esetben számítható be, ha a vevőnek lehetősége lett volna a másik terméket önmagában is megvásárolni, a szóban forgó hanghordozóval kiegészítve viszont kizárólag emelt áron juthatott hozzá. A fizetendő többletköltség: legalább nettó 500 Ft.
    c) Amennyiben a két "összecsomagolt" termék ára nem különíthető el egyértelműen (pl. CD és koncertjegy együtt), a teljes értékesítés 50%-a számítható bele az arany- vagy platinalemezbe, és kizárólag abban az esetben, ha a másik termék vagy szolgáltatás is kifejezetten az adott előadóhoz kapcsolódik (pl. koncertjegy, póló, stb).

  5. A 2012.12.14. előtt megjelent kiadványok esetén az eltérő, értékesített darabszám alapján meghatározott határok miatt a fizikai és digitális letöltési adatok arányosítása, egység alapú számítási módra történő konvertálása szükséges. A beszámítás során alkalmazandó arányokat az alábbi táblázat tartalmazza:

    Kiadvány megjelenésének időpontja Beszámítás aránya
    1992.06.12-ig 1:50
    1992.06.12-től 1:25
    1997.12.03-tól 1:12,5
    2002.04.23-tól 1:7,5
    2005.02.23-tól 1:5
    2006.09.13-tól 1:3,75
    2009.10.01-től 1:2,5
    2012.12.14-től 1:1
  6. A digitális letöltési és streaming értékesítési adatok az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén vehetők figyelembe a minősítés során:
    a) meghatározható a magyarországi felhasználóknak történt értékesítések (letöltés, stream) mennyisége,
    b) elkülöníthető az előfizetéses (prémium) és reklám alapú (hirdetéssel támogatott, ingyenes) streamek mennyisége,
    c) egyértelműen megállapítható, hogy a megtekintésekből és lejátszásokból tényleges bevétel keletkezett (monetizált forgalom).

  7. A zenei streaming értékesítési adatok között kizárólag a hivatalos audio és zenei video tartalmak forgalma vehető figyelembe, a "felhasználók által generált tartalmak" (user-generated content, UGC) nem.

  8. A streaming értékesítési adatok beszámítási aránya minden kiadvány esetén egységes és független a megjelenés időpontjától.

III. KISLEMEZ minősítésére vonatkozó szabályok

A KISLEMEZ arany minősítés eléréséhez egységesen 2000, a platina minősítéshez 4000 egységnyi értékesítés szükséges, akár fizikai hanghordozó-eladás (db), akár digitális album- vagy dalletöltés (db), akár streaming forgalom (átszámított egység) formájában.

A platina értékesítési egységek egész számú többszörösei után dupla, tripla, stb. platina minősítés jár.

Arany Platina
Kislemez értékesítése 2 000 4 000

Értékesítések beszámításának arányai

A kislemez-értékesítések, az adott kiadványon található dalok digitális letöltései és audio vagy videó streaming felhasználásai a következő arányban kerülnek beszámításra:

Beszámítás aránya
Kislemez (single) fizikai értékesítése 1:1
Kislemez (single) digitális értékesítése - több tracket tartalmazó kiadvány teljes letöltése 1:1
Digitális letöltés - 1 track (1 dal) 1:1
Prémium streaming (a streaming szolgáltatás fizetős verziója) 1:328
Reklám alapú streaming (a streaming szolgáltatás ingyenes verziója) 1:1470

Értékesítések beszámításának szabályai

  1. Az arany- és platinalemez-hitelesítéseknél kizárólag a magyarországi értékesítéseket lehet figyelembe venni; ilyen a hazai kiskereskedelmi forgalomban a nyilvánosság számára tényleges elérhetőséget biztosító értékesítés, digitális értékesítés esetén pedig a magyarországi IP-címről, felhasználói fiókból, előfizetéssel, stb. keletkezett forgalom.

  2. A fizikai termékértékesítés bejelentésénél a kiadó köteles megadni a nettó értékesítési árat.

  3. Amennyiben a fizikai értékesítések egy része nem egyedi vevőknek történt (pl. nagyobb mennyiségű CD értékesítése egy cégnek, amely cég a CD-ket ajándéknak szánja a partnereknek, vevőknek, dolgozóknak, stb.), az arany- vagy platinalemez hitelesítése a következő feltételek esetén lehetséges:
    a) A vevő semmilyen formában nem végez hangfelvétel-előállítói, -kiadói vagy -kereskedelmi tevékenységet.
    b) A vevő és a hangfelvétel-kiadó között nincs semmilyen szervezeti kapcsolat (pl. azonos tulajdonosi vagy vezető tisztségviselői kör).
    c) Az értékesítés legalább nettó 500 Ft/kislemez áron történt.

  4. Amennyiben a fizikai hanghordozó más termékkel vagy szolgáltatással "összecsomagolva" került értékesítésre, az arany- vagy platinalemez hitelesítése a következő feltételek esetén lehetséges:
    a) Kizárólag az olyan értékesítés vehető figyelembe, ahol a vevő önálló döntése vezetett a vásárláshoz. Más termékkel (pl. újsággal) összecsomagolt értékesítés tehát csak abban az esetben számítható be, ha a vevőnek lehetősége lett volna a másik terméket önmagában is megvásárolni, a szóban forgó hanghordozóval kiegészítve viszont kizárólag emelt áron juthatott hozzá. A fizetendő többletköltség: legalább nettó 500 Ft.
    b) Amennyiben a két "összecsomagolt" termék ára nem különíthető el egyértelműen (pl. CD és koncertjegy együtt), a teljes értékesítés 50%-a számítható bele az arany- vagy platinalemezbe, és kizárólag abban az esetben, ha a másik termék vagy szolgáltatás is kifejezetten az adott előadóhoz kapcsolódik (pl. koncertjegy, póló, stb).

  5. A digitális letöltési és streaming értékesítési adatok az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén vehetők figyelembe a minősítés során:
    a) meghatározható a magyarországi felhasználóknak történt értékesítések (letöltés, stream) mennyisége,
    b) elkülöníthető az előfizetéses (prémium) és reklám alapú (hirdetéssel támogatott, ingyenes) streamek mennyisége,
    c) egyértelműen megállapítható, hogy a megtekintésekből és lejátszásokból tényleges bevétel keletkezett (monetizált forgalom).

  6. A zenei streaming értékesítési adatok között kizárólag a hivatalos audio és zenei video tartalmak forgalma vehető figyelembe, a "felhasználók által generált tartalmak" (user-generated content, UGC) nem.

  7. A streaming értékesítési adatok beszámítási aránya minden kiadvány esetén egységes és független a megjelenés időpontjától.

IV. Vegyes rendelkezések

  1. A MAHASZ minden esetben indoklás nélkül megtagadhatja a bejelentett értékesítés beszámítását, amennyiben nem találja kielégítőnek a rendelkezésére bocsátott igazolásokat, bizonylatokat, stb.

  2. A MAHASZ saját hatáskörében dönt az arany és platina minősítési szabályzat rendelkezéseinek végrehajtásáról.
Utolsó frissítés: Budapest, 2024. március 5.